20 – 23 / 6 / 2024
HKCEC

服務供應商

大會承建商

大會一般展品貨運代理

大會貴重展品貨運代理

Keep me update on:

寰亞盛會 | 六月香港珠寶首飾展覽會
環球盛事 | 九月香港珠寶首飾展覽會